Nieuwe en duurzame permeaatpastakoeler in bedrijf gesteld

Den Hollander Engineering BV heeft een uniek en energiezuinig flashcoolersysteem geleverd aan FrieslandCampina DMV. Deze installatie is recent opgeleverd en succesvol in bedrijfgesteld.

In de verwerkingsprocessen van permeaatpasta past FrieslandCampina DMV flashkoelers toe. Bij flashcoolen wordt een zuivelstroom sterk afgekoeld door de dampdruk plotsklaps sterk te verlagen. Door de drukverlaging verdampt water en treedt koeling op, ‘flashen’ wordt dat genoemd. Het oude systeem had een te lage capaciteit en voldeed tevens niet aan de huidige hygiëne-standaarden. Daarom is ervoor gekozen om te investeren in een nieuwe installatie. Deze technologie is een primeur binnen FrieslandCampina en is samenwerking met Den Hollander Engineering BV ontwikkeld. In dit project is een volledig nieuwe koelmethodiek toegepast om de vereiste lage temperaturen te bereiken.
In totaal kan met de nieuw ontwikkelde techniek 20.000 ton stoom per jaar bespaard worden. Ook kan de CO2-uitstoot verminderd worden met 2.000 ton per jaar.

Over Den Hollander Engineering

Al 30 jaar is het oer-Nederlandse bedrijf Den Hollander Engineering toonaangevend met verwerkingssystemen op het gebied van drogen, verhitten en indampen. DHE is gespecialiseerd in zowel de engineering, productie en levering als de installatie van hoogwaardige systemen voor de voedingsmiddelen- en de zuivelindustrie. Met name in de voedingsmiddelenindustrie zijn kwaliteit en veiligheid een basisvoorwaarde. Niet alleen om hoogtechnologische klanten met een toegevoegde waarde te kunnen bedienen, maar vooral ook om medeverantwoordelijkheid te dragen als het gaat om veilige voedingsmiddelen. Duurzaamheid in al haar vormen; van bedrijfszekerheid van de installatie tot reductie van energieverbruik en gunstige TCO zijn hierbij voor de afnemers van grote waarde.

permeaatpastakoeler DMV Veghel

permeaatpastakoeler DMV Veghel