Indampers

Den Hollander engineering B.V. heeft een speci­alistische indamper-afdeling waar ervaren engi­neers zich bezig houden met indamptechnologie in de breedste zin van het woord. Onze sterke punten zijn onze diepgewortelde kennis van indampers en ouderwets vakman­schap. In de loop van de geschiedenis zijn de bouwwijzen in de indamper wereld regelmatig aangepast aan de nieuwste inzichten. De er­varen engineers van DHE hebben deze ont­wikkelingen de afgelopen decennia volledig in de praktijk meegemaakt. Zij kennen van de verschillende bouwwijzen dan ook alle voor- en nadelen. Onze opgebouwde expertise blijkt niet alleen van pas te komen in de voedingsmiddelenindustrie. Er wordt geregeld een beroep op ons gedaan vanuit andere markten en voor andere toepas­singen zoals:

 • Energiebesparing (bijv. efficiënt drogen, d.w.z. efficiënter dan met droogtorens)
 • Mestverwerking (bijv. digestaat pasteurise­ren)
 • Afvalwaterbehandeling (bijv. indikken via in­dampen)
 • Diervoederindustrie (bijv. pasteurisatie)

INDAMPER SCAN

Wij kunnen bij iedere bestaande indamper, on­geacht de leverancier, een Indamperscan uit­voeren. Bij deze scan komt onze ‘indamperdok­ter’ bij u langs en brengt het functioneren van de indamper volledig in kaart.

 • Energiegebruik, wij kunnen hiervoor me­tingen installeren en dit vergelijken met het energiegebruik wat volgens ons geavanceer­de indampermodel haalbaar moet zijn.
 • Reiniging, dit moet niet alleen goed maar ook snel i.v.m. hogere beschikbaarheid
 • Bedrijfszekerheid, onnodige stilstand moet zoveel mogelijk voorkomen worden. De in­damperdokter weet raad!
 • Correcte aansturing.
 • Condensaatafvoer, hiermee kunnen verschil­lende nuttige dingen gedaan worden, maar wat is in uw geval optimaal?
 • Indamper update, bij oude installaties is vaak al veel verbetering mogelijk door een update naar de huidige stand van de techniek.

Als resultaat van de Indamperscan worden voor­stellen gedaan ter verbetering van bovenstaande punten. Vervolgens kunnen wij de aanpassingen ook geheel vrijblijvend aanbieden.

VOLLEDIGE ENERGIE SCAN

Grote kans dat onze expertise ook in uw markt meerwaarde kan bieden. Daarom bieden wij een Volledige Energiescan aan. Hierbij brengen wij eerst alle energiestromen van de totale fabriek in kaart. Samen met de klant kijken we daarna naar mogelijkheden voor:

 • warmte-terugwinning uit processtromen/ af­valstromen
 • stoombesparing m.b.v. thermocompressor
 • stoombesparing door toevoeging van extra indampertrap
 • warmte-kracht-koppeling
 • elektrische warmtepomp
 • absorptiewarmtepomp
 • warmte- en/ of koudebuffering bovengronds of ondergronds
 • mechanische damprecompressie
 • verder opconcentreren van product alvorens droogtoren te gebruiken
 • inzet van koeltoren alvorens koelmachine te gebruiken
 • optimalisatie van koeltorenconfiguratie (pomp- en ventilatorenergie)
 • toepassen van frequentieregelaars of gelijk­stroommotoren
 • optimale bestemming kiezen voor heet condensaat
 • energie-uitwisseling met naburige bedrijven

Naast de berekening van de mogelijke energie­besparing en reductie van CO2-emissie van ge­noemde toepassingen blijven wij reëel. Een mo­gelijkheid tot energiebesparing gaat vrijwel altijd gepaard met een hogere capital investment en moet dus een acceptabele terugverdientijd ople­veren. Dit vereist veel interactie met de klant. Daarnaast zijn er vaak aandachtspunten zoals:

 • Reinigbaarheid van componenten: CIP en SIP
 • Bedrijfstijd van diverse productielijnen
 • Benodigde bedrijfszekerheid/ alternatieven bij storingen
 • Toekomstige uitbreidingen van capaciteit
 • Schaarse ruimte om componenten te plaat­sen
 • Beperkingen wat betreft vergunningen (bouw­hoogte, geluid, geur)

Deze aandachtspunten zijn vaak moeilijker in getallen te vangen. Maar samen met de klant en een gezonde dosis boerenverstand is ook hier een verstandige afweging te maken.

LEVERING VOLLEDIGE INSTALLATIES

Naast aanpassing van uw bestaande installatie kunt u bij ons ook terecht voor de aanschaf van een volledige indamper. Dit kan inclusief alle denkbare toebehoren zoals:

 • Balanstanks
 • Ontluchter
 • Pasteur
 • Heethouder
 • UHT-lijn met stoominfusie
 • Flashcooler
 • Finisher
 • Stoomketel
 • Koeltoren
 • IJswatermachine
 • Glycolkoeler
 • Platenwisselaars
 • Pompen
 • Hogedrukpompen en homogenisatoren
 • Koppelborden
 • Automatisering
 • Sterielopslagtanks

Aarzel niet om contact met ons op te nemen! Wij zijn u graag van dienst en wij zijn altijd bereid om geheel vrijblijvend de diverse mogelijkheden met u door te spreken.