Procestechnologie voor de toekomst

Den Hollander Engineering is al 30 jaar toonaangevend in verwerkingssystemen op het gebied van verhitten indampen en drogen. Zowel de engineering, productie en levering als de installatie van complete hoogwaardige systemen voor de voedingsmiddelen- en zuivelindustrie is dagelijks werk voor de specialisten van Den Hollander Engineering. Ouderwets vakmanschap gaat daarbij hand in hand met innovatie en samenwerking met de opdrachtgever. Alle inzet van Den Hollander Engineering is er op gericht om procestechnologie nóg effectiever toe te passen, zodat dit een hoger rendement in uw productieproces oplevert. Dat doen we niet alleen door de ontwikkeling en installatie van nieuwe hoogwaardige systemen, maar ook door uw bestaande processen te optimaliseren, zodat er een maximale energiebesparing en een optimaal eindproduct kan worden gegarandeerd.

Maak een afspraak met onze engineers voor een oriënterend gesprek en zie wat de totaalaanpak van Den Hollander Engineering kan betekenen voor úw productieproces.

Prozesstechnologie für die Zukunft

Den Hollander Engineering ist schon 30 Jahre führend in Verarbeitungssystemen im Bereich der Erhitzung, Eindampfung und Trocknung. Das Engineering, die Produktion und die Lieferung sowie die Installation kompletter hochwertiger Systeme für die Nahrungsmittelindustrie und die Milchwirtschaft sind für die Spezialisten von Den Hollander Engineering alltägliche Arbeiten. Fachmännisches Können geht dabei Hand in Hand mit Innovation und Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber. Der gesamte Einsatz von Den Hollander Engineering zielt darauf ab, Prozesstechnologie noch effektiver anzuwenden, um den Wirkungsgrad Ihres Produktionsverfahrens zu erhöhen. Das erreichen wir nicht nur durch Entwicklung und Installation neuer hochwertiger Systeme, sondern auch, indem wir Ihre vorhandenen Prozesse optimieren, sodass eine maximale Energieeinsparung und ein optimales Endprodukt gewährleistet werden können.

Vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Engineers für ein orientierendes Gespräch und lassen Sie sich erklären, was der Gesamtansatz von Den Hollander Engineering für Ihr Produktionsverfahren bedeuten kann.

Process Technology for the future

For more than 30 years, Den Hollander Engineering has been a leading player in the development of processing systems for heating, evaporation and drying. Not only does the engineering, production and delivery of high quality systems for the food-processing and dairy industry form part of the everyday work of specialists at Den Hollander Engineering, but so too the complete installation of these systems. In this way old-fashioned craftsmanship goes hand in hand with innovation and cooperation with the client. At all times, Den Hollander Engineering endeavours to apply process technology to even greater effect than previously, so maximising the productivity of your production processes. We do this not only through the development and installation of new and innovative systems, but also by optimising your current processes in order to guarantee maximum energy savings and a quality end-product.

Make an appointment with one of our engineers for exploratory talks and see how the all-round approach of Den Hollander Engineering might benefit your production process.

admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 11 entries.

permeaatpastakoeler

Nieuwe en duurzame permeaatpastakoeler in bedrijf gesteld

Den Hollander Engineering BV heeft een uniek en energiezuinig flashcoolersysteem geleverd aan FrieslandCampina DMV. Deze installatie is recent opgeleverd en succesvol in bedrijfgesteld.

In de verwerkingsprocessen van permeaatpasta past FrieslandCampina DMV flashkoelers toe. Bij flashcoolen wordt een zuivelstroom sterk afgekoeld door de dampdruk plotsklaps sterk te verlagen. Door de drukverlaging verdampt water en treedt koeling op, ‘flashen’ wordt dat genoemd. Het oude systeem had een te lage capaciteit en voldeed tevens niet aan de huidige hygiëne-standaarden. Daarom is ervoor gekozen om te investeren in een nieuwe installatie. Deze technologie is een primeur binnen FrieslandCampina en is samenwerking met Den Hollander Engineering BV ontwikkeld. In dit project is een volledig nieuwe koelmethodiek toegepast om de vereiste lage temperaturen te bereiken.
In totaal kan met de nieuw ontwikkelde techniek 20.000 ton stoom per jaar bespaard worden. Ook kan de CO2-uitstoot verminderd worden met 2.000 ton per jaar.
Over Den Hollander Engineering
Al 30 jaar is het oer-Nederlandse bedrijf Den Hollander Engineering toonaangevend met verwerkingssystemen op het gebied van drogen, verhitten en indampen. DHE is gespecialiseerd in zowel de engineering, productie en levering als de installatie van hoogwaardige systemen voor de voedingsmiddelen- en de zuivelindustrie. Met name in de voedingsmiddelenindustrie zijn kwaliteit en veiligheid een basisvoorwaarde. Niet alleen om hoogtechnologische klanten met een toegevoegde waarde te kunnen bedienen, maar vooral ook om medeverantwoordelijkheid te dragen als het gaat om veilige voedingsmiddelen. Duurzaamheid in al haar vormen; van bedrijfszekerheid van de installatie tot reductie van energieverbruik en gunstige TCO zijn hierbij voor de afnemers van grote waarde.

test

Technorati

B6C4BWA3H7P4

indampers

Indampers
Den Hollander engineering B.V. heeft een speci­alistische indamper-afdeling waar ervaren engi­neers zich bezig houden met indamptechnologie in de breedste zin van het woord. Onze sterke punten zijn onze diepgewortelde kennis van indampers en ouderwets vakman­schap. In de loop van de geschiedenis zijn de bouwwijzen in de indamper wereld regelmatig aangepast aan de nieuwste inzichten. De er­varen engineers van DHE hebben deze ont­wikkelingen de afgelopen decennia volledig in de praktijk meegemaakt. Zij kennen van de verschillende bouwwijzen dan ook alle voor- en nadelen. Onze opgebouwde expertise blijkt niet alleen van pas te komen in de voedingsmiddelenindustrie. Er wordt geregeld een beroep op ons gedaan vanuit andere markten en voor andere toepas­singen zoals:

Energiebesparing (bijv. efficiënt drogen, d.w.z. efficiënter dan met droogtorens)
Mestverwerking (bijv. digestaat pasteurise­ren)
Afvalwaterbehandeling (bijv. indikken via in­dampen)
Diervoederindustrie (bijv. pasteurisatie)

INDAMPER SCAN
Wij kunnen bij iedere bestaande indamper, on­geacht de leverancier, een Indamperscan uit­voeren. Bij deze scan komt onze ‘indamperdok­ter’ bij u langs en brengt het functioneren van de indamper volledig in kaart.

Energiegebruik, wij kunnen hiervoor me­tingen installeren en dit vergelijken met het energiegebruik wat volgens ons geavanceer­de indampermodel haalbaar moet zijn.
Reiniging, dit moet niet alleen goed maar ook snel i.v.m. hogere beschikbaarheid
Bedrijfszekerheid, onnodige stilstand moet zoveel mogelijk voorkomen worden. De in­damperdokter weet raad!
Correcte aansturing.
Condensaatafvoer, hiermee kunnen verschil­lende nuttige dingen gedaan worden, maar wat is in uw geval optimaal?
Indamper update, bij oude installaties is vaak al veel verbetering mogelijk door een update naar de huidige stand van de techniek.

Als resultaat van de Indamperscan worden voor­stellen gedaan ter verbetering van bovenstaande punten. Vervolgens kunnen wij de aanpassingen ook geheel vrijblijvend aanbieden.

VOLLEDIGE ENERGIE SCAN

Grote kans dat onze expertise ook in uw markt meerwaarde kan bieden. Daarom bieden wij een Volledige Energiescan aan. Hierbij brengen wij eerst alle energiestromen van de […]

Nieuws op de site

Extract van de eerste regels van een nieuwsartikel bij DHE B.V., hier kunnen zowel plaatjes als praatjes staan.

Meer nieuws

Ook hier kan nieuws over DHE B.V. worden geplaatst.

Laatste nieuws

Voorbeeld van nog een post over projecten etc.

test

test